Hoeveel wordt een bal kleiner en lichter

Aangezien kegelballen vrij prijzig zijn, is het van belang dat er tijdens het afdraaien zo min mogelijk van de bal afgedraaid wordt. Gemiddeld genomen wordt een bal ca. 1 mm kleiner en ca. 110 gram lichter. Maar de af te draaien hoeveelheid en de gewichtsafname zijn sterk afhankelijk van de diameter, de platte kant en de beschadigingen van de bal. Ook de onrondheid die bij een vorige afdraaibeurt is ontstaan, speelt hierbij een belangrijke rol.
Aangezien een bal opgebouwd is uit verschillende materialen (elke bal heeft een andere samenstelling) zoals rubber, polyester, hout, lood, granulaat, kwarts, silicium enzovoort, is het niet mogelijk om de soortelijke massa vast te stellen.

Voorbeeld 1

Bal A: diameter ø 240 mm gewicht 18 pond
Bal B: diameter ø 240 mm gewicht 11 pond

Stel, je draait van beide ballen 1 mm af, dus de diameter wordt dan 239 mm. De hoeveelheid die van de bal afgedraaid wordt, is ca. 90 cc.
Het zal dan voor een ieder duidelijk zijn, dat er van  bal A meer gewicht verloren gaat dan van bal B, omdat de soortelijke massa van bal A hoger is dan die van bal B.

Voorbeeld 2

Bij deze berekening is voor beide ballen de soortelijke massa vast gesteld op 1.2435Kg.
De volgende gewichtseenheden zijn in grammen.
Bal A: diameter ø 240 mm gewicht 9000 gram
Bal B: diameter ø 230 mm gewicht 7922 gram

Stel, je draait van beide ballen 1 mm af.
Dan wordt de diameter van bal A 239 mm. Hier is 90 cc oftewel 112 gram weggedraaid.
Dan wordt de diameter van bal B 229 mm. Hier is 83 cc oftewel 103 gram weggedraaid.
Dit betekent dus, dat wanneer je van een grote bal 1 mm afdraait je meer gewichtsverlies zult hebben dan wanneer je van een kleine bal 1 mm afdraait.